Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) určují základní podmínky týkající se používání služeb videoseznamky SVĚTLO SRDCE provozovaných Květoslavou Kolouchovou, se sídlem Ke Karlovu 8/461, 120 00 - Praha 2, s identifikačním číslem 672 11 615, používající doménové jméno www.svetlosrdce.cz, www.svetlo-srdce.cz  a www.videoseznamka.eu. Nejsem plátce DPH.

Registrací profilu na videoseznamce SVĚTLO SRDCE se stáváte zákazníkem a uzavíráte smluvní vztah s videoseznamkou SVĚTLO SRDCE a máte právo využívat jejích služeb. Registrací dále potvrzujete, že jste si VOP přečetl/a, pochopil/a a souhlasíte s nimi. VOP se tím stávají součástí smlouvy mezi zákazníkem a videoseznamkou SVĚTLO SRDCE a jsou závazné i když se jejich užívání nebo přístup k webovým stránkám uskutečňují mimo Českou republiku. Zákazník registrací prohlašuje, že je plnoletý/plnoletá.

1. Předmět smlouvy 
2. Popis služeb 
3. Ochrana údajů 
4. Povinnosti zákazníka 
5. Ceník služeb a platby 
6. Důsledky a kompenzace za případné přerušení služeb
7. Ukončení smluvního vztahu 
8. Ostatní ustanovení 

 1. Předmět smlouvy

Videoseznamka SVĚTLO SRDCE na svých internetových stránkách nabízí možnost

a/ Zaregistrovat se a vytvořit si vlastní profil (s textem, fotkami a videem)
b/ Prohlížet si ostatní profily a navázat písemný kontakt s ostatními zákazníky (potenciálními partnery)
c/ Pracovat na sobě a svém osobním růstu skrze poskytnuté prezentace, články, on-line kurzy a další návody

Záměr všech poskytovaných služeb je pomoc zákazníkům v hledání a navázání trvalého vztahu. Videoseznamka SVĚTLO SRDCE nabízí jak bezplatné, tak i zpoplatněné služby. Před využitím zpoplatněné služby bude zákazník upozorněn na to, že služba je zpoplatněna, a bude uvědoměn o ceně.

Podmínky a ustanovení uvedené níže upřesňují služby Videoseznamky SVĚTLO SRDCE

 2. Popis služeb

2.1. Registrace - Registrace je zdarma a je nezávazná. Uživatelské jméno je zákazníkův e-mail. Videoseznamka SVĚTLO SRDCE zákazníka po registraci zahrne do své databáze a spravuje jeho data. Registrace umožňuje založit a prohlídnout si vlastní profil. Profily ostatních účastníků budou zákazníkovi zpřístupněny až když získá status plná práva. 

2.2. Status plná práva znamená, že Váš profil je viditelný druhým a Vy máte přístup k profilům ostatních uživatelů. Abyste získali status plná práva je potřeba splnit tyto podmínky.

1/ Nahrát profilovou fotografii
2/ Nastavit identifikační foto (čtvercový výřez z fotografie, který se bude zobrazovat v náhledech)
3/ Vyplnit povinné osobní údaje
4/ Vybrat si a uhradit členství na 1,3,6 nebo 12 měsíců (podrobnosti o cenách a akčních nabídkách najdete v článku 5. nebo v ceníku služeb na našich stránkách)

2.3. Fotografie a Videa - Zákazníci kteří mají status plná práva, a kteří do svého profilu nahrají svou profilovou fotku a nikoliv video, budou mít zpřístupněné u všech ostatních zákazníků profilové foto, nikoliv však video. Zákazníci se statusem plná práva, kteří do svého profilu nahrají kromě profilové fotky také profilové video, budou mít zpřístupněné profilové video všech ostatních zákazníků. Zákazník může svou profilovou fotografii a video opakovaně editovat. Zákazník si do profilu může nahrát maximálně 30 fotografií. Maximální délka všech videí v součtu nesmí překročit 5 minut. Nadbytečná videa (nepoužitá jako profilová) je třeba smazat. 

2.4. Schvalování fotografií a videí - Každá fotografie a video bude osobně zkontrolováno administrátorem videoseznamky SVĚTLO SRDCE, aby byl zachován záměr a etika seznamovací agentury. Její schválení může trvat až 48 hodin. Informace uváděné v profilech taktéž podléhají zběžné kontrole, ale na jejich schválení se nečeká.

2.5. Interní komunikační systém - Zákazníci mohou kontaktovat jiné zákazníky přes vnitřní komunikační systém. Příjemce se sám rozhoduje, zda odpoví nebo nikoliv. Komunikace mezi zákazníky probíhá čistě na jejich zodpovědnost. Videoseznamka SVĚTLO SRDCE nemůže zaručit, že zákazník během smluvní lhůty dokáže navázat opětovaný kontakt a seznámit se.

2.6. Technické informace - Pro správné zobrazení stránek videoseznamky SVĚTLO SRDCE je třeba, aby měl zákazník zapnutý Javaskript a používal novější typy běžných prohlížečů (Chrome, Interner Explorer, Firefox, Opera). Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Registrací v seznamce vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

2.7. Bonusy - Tým lidí tvořící Videoseznamku SVĚTLO SRDCE si přeje svým zákazníkům k seznámení skutečně pomoci, proto jim nabízí a poskytuje prezentace, články, on-line kurzy a další návody za zvýhodněnou cenu, nebo jako bonus k registraci. Je zcela na svobodné vůli zákazníka, jestli chce dané info-produkty využít či nikoliv.

Podrobnější popis služeb upřesňují tyto VOP nebo je najdete na našich stránkách - např. v článku: Jak to tu funguje, FAQ - nejčastější otázky, Ceník

3. Ochrana údajů

3.1. Ochrana dat - Poskytování služeb videoseznamky SVĚTLO SRDCE vyžaduje pořizování, zpracování a používání osobních dat, konkrétně jméno, email a případně adresa zákazníka. Zaručujeme se, že splňujeme statutární ustanovení týkající se ochrany osobních a citlivých údajů, neposkytneme osobní data zákazníka třetím osobám, kromě zákonné povinnosti k vydání dat. Videoseznamka SVĚTLO SRDCE na písemnou žádost zákazníka poskytne zákazníkovi zdarma veškeré informace ohledně uchovávaných datových souborů týkajících se tohoto zákazníka.

3.2. Viditelnost profilu - Údaje zákazníkem vyplňované do profilu (vzdělání, povolání, rodinný stav, žebříček hodnot, profilové foto a video apod.) budou k dispozici pouze účastníkům se statusem plná práva. Zodpovědnost za pravdivost a bezpečnost údajů předávaných zákazníkem nese sám zákazník. Účastníci bez statusu plná práva (např. libovolní návštěvníci webových stránek Videoseznamky SVĚTLO SRDCE) nemají přístup k profilu zákazníka. Mohou však po zadání kritérií na potenciálního partnera a stisknutí tlačítka „Najdi“ vidět výsledky svého hledání formou malých náhledů rozmazaných fotografií, s uvedeným křestním jménem nebo přezdívkou, věkem a s astrologickým znamením. Cílem je motivovat uživatele stránek k získání statusu plná práva a přesto maximálně chránit soukromí zákazníků se statusem plná práva, které z těchto náhledů není možné identifikovat.

3.3. Statistiky - Zákazník souhlasí s tím, aby videoseznamka SVĚTLO SRDCE uchovávala a používala údaje týkající se jeho osoby a osobně nastavené informace ve svém profilu pro účely analýzy, průzkumu trhu, statistické účely, propagaci a zkvalitňování svých služeb zákazníkům za podmínek, že bude vůči jakékoliv třetí straně zachována jeho anonymita.

3.4. Zpravodaj - Zákazník souhlasí s přijímáním e-mailových zpravodajů videoseznamky SVĚTLO SRDCE s nabídkou vlastních a podobných služeb. Zákazník se může kdykoliv z příjímání zpravodaje odhlásit a to jediným kliknutím na odhlašovací odkaz.

Svou registrací zákazník souhlasí s výše uvedeným použitím jeho údajů.

4. Práva a povinnosti zákazníka

4.1. Pravdivost a čestnost - Zákazník se zavazuje komunikovat pravdivě a čestně jak s provozovateli seznamky, tak s ostatními uživateli. Zákazník je výhradně zodpovědný za veškeré údaje, které uvede při registraci, v profilu, nebo při následné komunikaci s jinými zákazníky. Zákazník prohlašuje, že jím uvedené údaje odpovídají skutečnosti a pravdivě popisují jeho osobu. Zákazník se zavazuje, že nebude úmyslně vydávat údaje třetích osob za své vlastní. Dále se zavazuje, že profilová fotografie zákazníka zobrazuje jeho aktuální vzhled a že disponuje veškerými autorskými právy k této fotografii, především právem, tuto fotografii volně zveřejnit. 

4.2. Jméno/přezdívka - Zákazník se zavazuje v profilu používat své křestní jméno nebo společensky přijatelnou přezdívku (max. 12 znaků). Je tedy možné, že se na seznamce vyskytne více stejných jmen - jako v životě. Profily s nesrozumitelnými kombinacemi písmen a číslic, nebo s velmi nevhodnými slovy místo jména mohou být zbaveny statusu plná práva, dokud zákazník své jméno neupraví. Pokud použité jméno vyvolává pochyby, má videoseznamka SVĚTLO SRDCE právo konečného rozhodnutí o jeho přípustnosti. Nechceme "prudit", ale chceme se vyhnout vulgarismům a extrémům.

4.3. Důvěrnost - Každý zákazník se zavazuje považovat za důvěrné všechny zprávy a jiná sdělení nebo údaje jiných zákazníků, které obdrží při použití databáze videoseznamky SVĚTLO SRDCE, a neprozrazovat je třetí straně bez souhlasu původce. Tato povinnost se také vztahuje na jména, telefonní čísla, adresy či e-maily a/nebo URL jiných zákazníků, která v případné komunikaci s nimi obdrží.

Zákazník také zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení do svého profilu a pro přístup ke službám. Zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě.

4.4. Úcta - Zákazník se zavazuje komunikovat s druhými zákazníky s úctou a slušností. 

4.5. Osobní použití - Zákazník se svou registrací zavazuje používat tyto služby pouze pro osobní a nekomerční účely. Zejména se zavazuje neposílat zprávy zákazníkům pro účely jiné než osobní komunikace a nepoužívat systém pro propagaci nebo reklamu služeb, zboží či nabídky práce.

4.6. Záměr, etika a dodržování zákonů 

Je zakázáno používat služeb videoseznamky SVĚTLO SRDCE

  • pro šíření erotických nebo pornografických fotografií a videí, či jen na tyto fotografie a videa odkazovat
  • pro šíření hanlivých, rasistických, vulgárních nebo jiných materiálů či informací, které jsou v rozporu s právními předpisy České republiky
  • pro vyhrožování, pronásledování lidí nebo pro porušování lidských práv
  • pro podvodné jednání, nabízení či dožadování se peněz nebo materiálních hodnot
  • pro umisťování dat obsahující viry (infikovaný software)

4.7. Přečíst si VOP - Registrací zákazník potvrzujete, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami (VOP) a že sám na svou zodpovědnost bude sledovat jejich případnou aktualizaci. Datum aktualizace je uvedeno dole na této stránce. K celé problematice podrobněji viz. bod 8.4.

4.8. Právo hlásit porušení VOP jiným zákazníkem - Jakýkoliv zákazník má skrze vnitřní systém zpráv možnost upozornit administrátora videoseznamky SVĚTLO SRDCE na nevhodnou fotografii, video nebo text, který by mohl být považován za porušování povinností zákazníka nebo za porušení občanského nebo trestního práva. Zrovna tak má možnost upozornit administrátora o tom, že mu jiný uživatel píše zprávy porušující VOP (např. obchodní nabídky, hanlivé či urážlivé zprávy). Videoseznamka SVĚTLO SRDCE sama posoudí, zda tomu tak je a rozhodne se pro následný postup. Anonymita zákazníka, který poslal upozornění je vůči třetí straně zajištěna. Opakované a neodůvodněné používání toho vnitřního upozorňovacího systému je zakázáno a může být považováno za porušení VOP.

4.9. Důsledky nedodržování VOP - Videoseznamka SVĚTLO SRDCE si z důvodů zachování svého poslání a dobrého jména vyhrazuje právo ověřit zda informace, texty, fotografie a videa vložená zákazníkem odpovídají povinnostem zákazníka. V případě nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností zákazníka, a nebo v případě porušení občanského nebo trestního práva, má videoseznamka SVĚTLO SRDCE právo zrušit status plná práva a nebo dokonce smlouvu bez předchozího upozornění, a tím okamžitě zablokovat přístup zákazníkovi k databázi a nevhodné materiály případně předat polici ČR. Pokud případ vyvolává pochyby, má videoseznamka SVĚTLO SRDCE právo konečného rozhodnutí o přípustnosti příslušných materiálů či chování. Jsme normální lidé, většinou nejdříve komunikujeme než zablokováváme profil, výše uvedený postup zablokování účtu bez předchozího upozornění platí jen pro případy, kdy se jedná o hrubé porušení VOP a je to v zájmu ostatních uživatelů.

Svou registrací zákazník souhlasí s výše uvedenými právy a povinnostmi zákazníka.

5. Ceník služeb a platby

Videoseznamka SVĚTLO SRDCE nabízí jak bezplatné, tak i zpoplatněné služby. Před využitím zpoplatněné služby bude zákazník upozorněn na to, že služba je zpoplatněna, a bude uvědoměn o ceně. 
Cena registrace podléhá platnému ceníku umístěnému na našich webových stránkách zde

5.1. Základní ceník služeb 

Základní ceník služeb bez slevových, bonusových či jiných akcí:

  1 měsíc .......... 300 Kč/12€
  3 měsíce ........ 600 Kč/24€ (tzn. 200 Kč/8€ na měsíc)
  6 měsíců ........ 900 Kč/36€ (tzn. 150 Kč/6€ na měsíc)
12 měsíců ...... 1200 Kč/48€ (tzn. 100 Kč/4€ na měsíc)

5.2. Administrační poplatek - ve všech tarifech (1 měsíční, 3 měsíční, 6 měsíční a 12 měsíční) je v ceně zahrnut nevratný administrativní poplatek 150Kč.

5.3. Specifikace smluvně dohodnutého období  - Pro výpočet smluvně dohodnutého období není měsícem myšlen kalendářní měsíc, nýbrž období od kalendářně určeného dne příslušného měsíce do stejného dne následujícího měsíce plus jeden den (např. šestiměsíční lhůta od 17. března běží do 18. září, nebo měsíční lhůta od 28.2. běží do 29.3). 

5.4. Upozornění před ukončením registrace - Před uplynutím lhůty Vámi zaplacené registrace, Vám na Váš email zašleme upozornění, že se blíží datum ukončení statusu plná práva. Budete-li chtít registraci prodloužit, je třeba uhradit příslušnou částku dle aktuálního ceníku umístěnému na našich webových stránkách www.svetlosrdce.cz

5.5. Platby a platební údaje - Videoseznamka SVĚTLO SRDCE používá platební systém společnosti Gopay s.r.o, skrz něj je zákazníkovi umožněno uhradit vybraný tarif buď platební kartou nebo převodem z účtu popř. jinými formami. Veškeré platební údaje v rámci platby zákazník poskytuje společnosti Gopay s.r.o a nikdy ne videoseznamce SVĚTLO SRDCE. Ta není nijak oprávněna po zákazníkovi jeho platební údaje požadovat a ani nepožaduje. Proto za tyto údaje a jejich případné zneužití nenese žádnou zodpovědnost. V odůvodněných případech může uživatel požádat o platbu složenkou na adresu sídla společnosti videoseznamka SVĚTLO SRDCE. V takovém případě se mu bude navíc účtovat manipulační poplatek 100 Kč k vybranému tarifu. Upozorňujeme, že složenkou můžete platit i přes společnost Gopay bez manipulačních poplatků.

Svou registrací zákazník bere na vědomí základní ceny služeb a způsob jejich úhrady a pokud uhradí jeden z jím vybraných tarifů souhlasí s jeho cenou a nemá proti ní žádné námitky.

6. Důsledky a kompenzace za případné přerušení služeb

6.1. Přerušení služeb ze strany videoseznamky SVĚTLO SRDCE - Videoseznamka SVĚTLO SRDCE má právo kdykoli přerušit poskytování služeb úplně nebo částečně. Každý zákazník, který měl v době, kdy videoseznamka SVĚTLO SRDCE přerušila poskytování služeb na déle než 24 hodin, tyto služby předplacené, dostane poměrnou náhradu za nevyužité služby. Toto platí pouze pokud je videoseznamka SVĚTLO SRDCE zodpovědná za nedostupnost poskytovaných služeb a pokud se jedná o úplné nebo velmi výrazné omezení služby. Za případná kratší přerušení v poskytování služeb (méně než 24 hodin) a částečnou nedostupnost systému se omlouváme a vyhrazujeme si právo jej nijak nekompenzovat.
Videoseznamka SVĚTLO SRDCE není zodpovědná za špatnou kvalitu přístupu či přerušení k systému videoseznamky SVĚTLO SRDCE kvůli zásahu vyšší moci nebo jiným nekontrolovatelným událostem, především v případě selhání komunikačních sítí a kanálů.

6.2. Kompenzace za přerušení služeb - Standardně se zákazníkovi, který si zaplatil přístup k službám videoseznamky SVĚTLO SRDCE a neměl je vinou videoseznamky SVĚTLO SRDCE během určité doby přístupné, přístup prodlouží o stejně dlouhou dobu, o kterou byl ochuzen. (Např: nebudou-li zákazníkovi zpřístupněny služby po dobu dvou dnů, bude jeho registrace prodloužena o dva dny). Pokud jsme si přerušení poskytování služeb z naší strany vědomi, považujeme za samozřejmost, že o kompenzaci zákazník nemusí nijak speciálně žádat. Příslušné prodloužení provedeme automaticky a budeme o tom zákazníka informovat e-mailem.

6.3. Námitky proti zaúčtovaným poplatkům - Případné námitky zákazníka proti zaúčtovaným poplatkům, musí být písemně podány a odůvodněny videoseznamce SVĚTLO SRDCE nejpozději do 14 dní od účtování těchto poplatků. Pokud zákazník během 14 dní nepodá žádnou odůvodněnou námitku, zaúčtované poplatky budou považovány za přijaté.

6.4. Právo k vypovězení smlouvy zákazníkem - V případě, že je námitka zákazníka oprávněná, má videoseznamka SVĚTLO SRDCE čas 5 pracovních dní pro provedení náležité nápravy nebo poskytnutí kompenzace. Pokud nebude příčina námitky odstraněna do vypršení těchto 5 dní, má zákazník právo vypovědět k tomuto datu smlouvu (postup v článku: Ukončení smluvního vztahu). V takovém případě bude zákazníkovi vrácena poměrná částka za zaplacené a neposkytnuté služby v termínu 10 pracovních dní.

6.5. Výpočet poměrné částky za jeden den služby - Výše poměrné částky za jeden den služby se odvíjí od druhu a délky registrace zákazníka. Výše poměrné částky za jeden den služby se tedy vypočítá odečtením nevratného administrativního poplatku 150 Kč od ceny služby a vydělením počtem dní trvání služby. Např. pokud by 1 měsíční tarif trval 31 dní a stál 300 Kč, tak poměrná částka za 1 den služby činí: 300 Kč -150 Kč děleno 31 dní = 4,80 Kč/1 den. Pokud by 3 měsíční tarif stál 600 Kč a trval 93 dní, tak poměrná částka za 1 den služby činí: 600 Kč -150 Kč děleno 93 dní = 4,80 Kč/1den. Pokud by 6 měsíční tarif trval 184 dní, tak poměrná částka za 1 den služby činí: 900 Kč -150 Kč děleno 184 dní = 4 Kč/1 den. Tyto výpočty platí v případě, že je provozovatel Světlo Srdce neplátcem DPH. V případě, že by se stal plátcem, počítá se poměrná částka z ceny služby bez DPH. Např. pokud by 1 měsíční tarif trval 31 dní a stál 300 Kč, tak poměrná částka za 1 den služby činí: 300 Kč - 63 Kč(=21%DPH) - 150 Kč děleno 31 dní = 2,80 Kč/1 den.

Svou registrací zákazník souhlasí s důsledky a kompenzacemi za případné přerušení služeb a zbavuje videoseznamky SVĚTLO SRDCE nutnosti jakkoliv kompenzovat případná kratší nebo částečná přerušení v poskytování služeb.

7. Ukončení smluvního vztahu

7.1. Vypršením registrace - Pokud zákazníkovi vyprší doba placené registrace a on jí nebude chtít prodloužit, jeho profil na stránkách videoseznamky SVĚTLO SRDCE automaticky zanikne. Zákazník nemusí smluvní vztah nijak vypovídat. Vypršením lhůty placené registrace automaticky zaniká i smluvní vztah mezi zákazníkem a videoseznamkou SVĚTLO SRDCE.

7.2. Vymazáním profilu zákazníkem - Pokud zákazník zruší svou registraci na stránkách videoseznamky SVĚTLO SRDCE, tím že vymaže svůj profil z databáze před vypršením jím zaplaceného tarifu, tak současně vypověděl smluvní vztah mezi ním a videoseznamkou SVĚTLO SRDCE. V tomto případě se zákazník vzdává využití jemu nabízených služeb a nedostane zpět jím zaplacené peníze. Nemůže také svůj profil opět znovu bezplatně založit i kdyby se tak snažil učinit ve lhůtě, kdy mu ještě před smazáním profilu trvala smlouva.

7.3. Výpovědí ze strany videoseznamky SVĚTLO SRDCE - V odůvodněných případech má videoseznamka SVĚTLO SRDCE právo vypovědět smluvní vztah se zákazníkem okamžitě. V případě zrušení statusu plná práva zákazníkovi videoseznamkou z důvodu porušení smluvních podmínek je nevyužitý zůstatek na účtu zákazníka videoseznamky SVĚTLO SRDCE nevratný. Při vypovězení smlouvy videoseznamkou SVĚTLO SRDCE z jiného důvodu než za jednoznačné porušení VOP ze strany zákazníka (např. videoseznamka SVĚTLO SRDCE uzná, že porušení VOP je přinejmenším sporné či obtížně dokazatelné) má zákazník právo na vrácení poměrné částky za jím zaplacené a videoseznamkou SVĚTLO SRDCE neposkytnuté služby.

7.4. Výpovědí ze strany zákazníka - Zákazník má právo vypovědět smlouvu s videoseznamku SVĚTLO SRDCE z důvodů specifikovaných v článku 6.4 nebo 8.4. nebo z nějakého jiného závažného důvodu. V obou případech, pokud je videoseznamka SVĚTLO SRDCE  uzná jako oprávněné, má zákazník právo na vrácení poměrné částky za jím zaplacené a jemu neposkytnuté služby v termínu 10 pracovních dní na jeho bankovní účet. Výpočet vrácené částky viz bod. 6.5. Z důvodu případného vracení přeplatku, je třeba výpověď učinit písemně, uvést v ní své jméno, e-mail na který je veden zákazníkův profil, důvod výpovědi, bankovní spojení a podpis. Vše je potřeba poslat buď na adresu sídla společnosti (Ke Karlovu 8/461 Praha 2, 120 00) nebo podepsanou výpověď naskenovat, podepsat a poslat jako přílohu na info@svetlosrdce.cz ze zákazníkova emailu uvedeného při registraci.

7.5. Smazaná stopa zákazníka na stránkách videoseznamky - Při ukončení smluvního vztahu mezi videoseznamkou SVĚTLO SRDCE a zákazníkem platí následující: Profil zákazníka se všemi informacemi v něm uvedenými bude okamžitě znepřístupněn jiným zákazníkům. Taktéž bude odstraněna jeho identifikační fotografie, která mohla být ve složkách Zprávy a nebo Líbí se mi ostatních uživatelů a nebo ve složce Líbí se mi tento článek. S ohledem na ostatní uživatele bude po 3 měsících smazána též veškerá korespondence v interním komunikačním systému ostatních zákazníků videoseznamky Světlo Srdce. Zkrátka postaráme se o to, aby při ukončení smluvního vztahu zákazník a jeho stopa byla z našich stránek dokonale odstraněna a on byl nedohledatelný. Videoseznamka SVĚTLO SRDCE si ponechá jen takové údaje zákazníka, které jsou po ní zákonně požadovány, nebo které získala pro pozdější komunikaci se zákazníkem.

8. Ostatní ustanovení

8.1. Komunikace - Zákazník komunikuje s videoseznamkou SVĚTLO SRDCE především pomocí emailu info@svetlosrdce.cz. Je možné komunikovat též písemně na adresu Ke Karlovu 8/461 Praha 2, 120 00. Vždy je však nutné uvést svůj e-mail, který použil pro registraci zákazníka a je jeho přihlašovacím jménem. Na tento e-mail mu bude poslána odpověď. Při elektronické komunikaci zákazník vždy používá e-mail uvedený při registraci zákazníka. Požadavky přijaté přes uvedené kontaktní kanály jsou považovány za oprávněné a videoseznamka SVĚTLO SRDCE nemá povinnost totožnost zákazníka dále ověřovat. Videoseznamka SVĚTLO SRDCE je oprávněna odmítnout požadavky přijaté jinými komunikačními kanály.

8.2. Uživatelská a autorská práva - Všechna práva na software a technologie, programy a postupy, osobité know-how, materiály a on-line kurzy, ochranné značky, obchodní názvy a slogany patřící videoseznamce SVĚTLO SRDCE náleží výlučně videoseznamce SVĚTLO SRDCE a ta je také jediným vlastníkem všech licencí k použití výše uvedených práv. Reprodukování těchto programů, služeb, postupů, softwaru, atd. – pro jakékoli jiné účely než je uvedeno v těchto VOP – je nepřípustné, pokud to nebude společností videoseznamka SVĚTLO SRDCE výslovně dovoleno.

8.3. Zodpovědnost - Za porušení VOP zákazníkem nese zodpovědnost zákazník. V tomto smyslu zákazník zbavuje videoseznamku SVĚTLO SRDCE veškeré zodpovědnosti za náklady a nároky plynoucí z poškození jinými zákazníky.

8.4. Dodatky a úpravy VOP - Videoseznamka SVĚTLO SRDCE má právo kdykoli doplňovat nebo upravovat tyto VOP. Tyto dodatky nabývají účinnosti datem, kdy se stávají přístupné on-line na webových stránkách videoseznamky SVĚTLO SRDCE. Zákazník může protestovat proti takovému doplnění do 14 dnů od zveřejnění VOP. Pokud zákazník nepodá námitku proti doplnění ve stanoveném termínu, nové VOP se začnou vztahovat na zákazníka ode dne, kdy tento termín vyprší. Pokud má zákazník závažné námitky proti doplněným VOP, má právo vypovědět videoseznamce SVĚTLO SRDCE smlouvu (postup v bodě 7.4). Ve výpovědi uvede své zdůvodnění ve smyslu jak mu aktualizace VOP komplikuje či jinak znemožňuje užívat služeb videoseznamky SVĚTLO SRDCE. Videoseznamka SVĚTLO SRDCE si ponechává právo konečného rozhodnutí o závažnosti námitky vůči VOP. Pokud námitku uzná, tak bude zákazníkovi vrácena poměrná částka za zaplacené a neposkytnuté služby v termínu 10 pracovních dní. 

8.5. - Obecné podmínky - Tyto Všeobecné smluvní podmínky a všechny právní poměry mezi zákazníkem a videoseznamkou SVĚTLO SRDCE se řídí právními předpisy České republiky. V případě že se nějaké ustanovení v těchto VOP stane neplatným nebo neúplným, oprávněnost zbývajících ustanovení VOP zůstane nezasažená.

 

 

Pokud se stanete naším zákazníkem, vítejte u nás. Věříme, že se Vaše přání najít si partnera již brzy splní!

aktualizováno ke dni: 19.8.2013


přihlášení zapomenuté heslo